O klubu

Tenis je v KS Galicija zelo priljubljen šport že od nekdaj. Nemalo krajanov ga je redno igralo že kar nekaj časa pred ustanovitvijo kluba. Igrali so na tenis igriščih v Žalcu, Celju, Šeščah, Šempetru, Velenju, kasneje pa tudi v Studencih, ko je pri g. Borovniku nastalo novo igrišče. Takrat, to je v letu 1999, se je porodila ideja o ustanovitvi lastnega kluba. Tako je bil 10. oktobra še istega leta ustanovljen Tenis Klub Trje 2000, ki je sprva štel 23 članov. ok-1
Z razvojem kluba v prvih petih letih smo zelo zadovoljni, saj smo v tem času uspeli pripraviti in izvesti več kot 10 tečajev tenis igranja, sodelovali smo na raznih turnirjih in redno pripravljali svoje, ter sodelovali na tekmovanju Savinjske lige. Število članov pa se je v petih letih povečalo na 105. ok-2
V letu 2002 je bil klub sprejet v Zvezo športnih društev občine Žalec, katera nam je vedno stala ob strani in nas spodbujala pri našem delu. V letu 2004 se nam je izpolnila tudi velika želja in sicer imeti lastno tenis igrišče.Pobuda zanj je bila podana, ko so se začeli pripravljati projekti za izgradnjo nove šole in telovadnice na Trju. Na občnem zboru leta 2004 smo imenovali gradbeni odbor, ki je sodeloval s krajevnim odborom za izgradnjo telovadnice. Sama gradbena dela so se pričela odvijati 14. julija 2004, 19. septembra istega leta pa je že bila otvoritev tega prečudovitega objekta – dveh tenis igrišč, ki ležita na prekrasnem prostoru v centru Krajevne skupnosti. Objekt je bil torej zgrajen v 70 dneh, zanj pa so naši člani s svojim delom prispevali več kot 1500 ur. ok-3